Octopoda is een unieke clustering van disciplines, gericht op het bedenken, ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van spraakmakende vastgoedprojecten. Octopoda bestaat uit drie divisies, elk met een eigen kerntaak, gericht op architectuur & stedenbouw; planontwikkeling en bouwmanagement.

Kennis en ervaring creëren kracht op het gebied van woningbouw, winkel- en zorgconcepten en maatschappelijke voorzieningen. Belangrijke opdrachtgevers zijn woningcorporaties, beleggers en zorginstellingen.

 

Architectuur & Stedenbouw

Octopoda Architectuur & Stedenbouw is een allround architectenbureau.
Binnen deze divisie werken steden-bouwkundigen en architecten samen in teamverband. De optimale samenhang tussen ruimte en functies geldt als hoogste doel.

Planontwikkeling

Octopoda Planontwikkeling excelleert op basis van ervaring en kennis op het gebied van centrumplannen. Ontwerpen worden bij voorkeur gecombineerd met een stevige visie op gebieds- of locatieontwikkeling. Sterk is Octopoda Planontwikkeling in de koppeling van het denken op hoog abstractieniveau en feitelijke ontwikkeling en realisatie van projecten.

Bouwmanagement

Octopoda Bouwmanagement is gespecialiseerd in de voor-bereiding en het management van nieuwbouw, revitalisering- en onderhoudsprojecten. Hierbij treedt de divisie op vanuit verschillende managementtaken, zoals projectmanagement, directievoering en afbouw- coördinatie. Octopoda Bouw- management beschikt over specialisten op het gebied van kosten, wet- en regelgeving en contracten.  


Louise de Colignylaan 6
6961 EN Eerbeek
E-mail Info@octopoda.nl
Web www.octopoda.nl